top of page

किताबको साथ ब्लेन्ड मिति

अक्टूबर २०१

हामीसँग ब्लाइन्ड मितिमा एक उत्कृष्ट समय थियो जुन यस गत अक्टुबरमा सिजन रूफटपमा पुस्तक कार्यक्रमको साथ थियो। हाम्रा पाहुनाहरूले आफ्नो पुस्तक मितिको रूपमा लिनका लागि आवरण पुस्तकहरू छनौट गरे। हामीसँग २०२० मा सामेल हुनुहोस् हाम्रो ब्लाइन्ड मितिको लागि पुस्तक घटनाको साथ!

Blind Date with a Book: Past Events
bottom of page