top of page
Group Discussion

हामीलाई भन्नुहोस् हामी कसरी गरिरहेछौं

हाम्रा विद्यार्थीहरू आफैलाई राम्रो बनाउन हाम्रो सबैभन्दा ठूलो प्रेरक र प्रेरणा हुन्। कृपया हामीलाई भन्नुहोस् कि हामी कसरी गरिरहेको छ र हामी तपाईंलाई कसरी सुधार गर्न सक्छौं भन्ने सोच्दछौं!

اور

(नुएस्ट्रो फार्मूलेरीयो ईन्स्पाइल ईस्ट डेबैज डेल सूत्र सूत्रहरू इन्ग्लिस)

Feedback: Image
bottom of page