top of page

'BURQUE BEE

सेप्टेम्बर १,, २०१

हामीले सेप्टेम्बर १,, २०१ 2019 मा क्यान्टीन ब्रीहाउसमा हाम्रो पहिलो 'बुर्की बी' हिज्जे प्रतियोगिता आयोजित गर्‍यौं। सबैले राम्रो समय बिताए! हामी यो घोषणा गर्न उत्साहित छौं कि हामी यसलाई वार्षिक चीज बनाइरहेका छौं त्यसैले २०२० मा दोस्रो वार्षिक 'बुर्की बी' खोज्नुहोस्!

'Burque Bee: Past Events
bottom of page