top of page
Student Writing

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN

Icon.png

ETHOS LITERACY

Trung tâm Giáo dục Người lớn

Về chúng tôi
Home: Welcome

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA

Chúng tôi mang việc đọc vào cuộc sống! Từ kinh tế, đến sức khỏe, từ phúc lợi của trẻ em đến sự tham gia của người dân - mọi vấn đề quan trọng đều bị ảnh hưởng bởi khả năng đọc viết của người lớn. Sứ mệnh của Ethos Literacy là tạo ra một nơi mà học sinh cảm thấy an toàn để vượt qua những trở ngại và hoàn thành tất cả các mục tiêu của họ. Chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội khác nhau để giúp sinh viên trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ, đồng thời có một số niềm vui trong suốt quá trình học.

24301259_1408456159284172_71937855542263
71492267_2316840968445682_75010144652450
IMG_0349.jpg
IMG_0337.jpg
72533627_2326192327510546_85760903232670
IMG_0500.jpg
72309517_2326192400843872_57049113989249
studnet pic 1
Home: Who We Are

What's Happening at Ethos . . .

'burque bee email.jpg
Gold and Black Retro Anniversary Poster-2.jpg

Partnerships are a new way  to support our work.
Thank you to these inaugural partners.

EnterpriseBankTrust_Primary-Logo_Pantone_Full-Color.jpg

Platinum

brownstein-logo-positive-RGB.png

Gold

PNMlogo-ColorPos 300dpi.jpg

Silver

supporter logos-2.png
AMERIND-IC-Logo-3c-BLU.png

Friend

CÁC CHƯƠNG TRÌNH
Home: What We Do
Learn to Read

VĂN HỌC CƠ BẢN

Một bước tại một thời điểm

Tại Ethos Literacy, chúng tôi tận tâm giúp đỡ những người trưởng thành của Quận Bernalillo! Học đọc và viết hoàn toàn không phải là một kỳ công dễ dàng, nhưng thông qua sự hợp tác của học sinh và sự kiên trì của các trợ giảng, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể thúc đẩy sự tiến bộ!

Home: Contact
Home: Events

TIẾP XÚC
ETHOS LITERACY

Giờ hành chính bình thường của chúng tôi là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9:00 sáng đến 5:00 chiều.

400 Gold Avenue SW, Suite 210, Albuquerque, NM 87102

Nhắn tin: (505) 386-3014

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page