top of page
Copy of snapshots.jpg

VỀ CHÚNG TÔI

Năm 2001, người sáng lập của chúng tôi, Margaret Barker, tình nguyện tại một trường cao đẳng cộng đồng với tư cách là gia sư dạy đọc. Cô được giao cho một học sinh có bằng tốt nghiệp trung học nhưng không biết đọc nên Margaret đã làm việc với anh ta trong 5 năm. Kết quả là cuộc sống của học sinh đã thay đổi và thành công của anh ấy đã truyền cảm hứng cho người sáng lập của chúng tôi bắt đầu một chương trình xóa mù chữ cho người lớn dựa vào cộng đồng rất cần thiết ở Albuquerque. Năm 2007, Ethos Literacy được thành lập, sau đó được gọi là Reading Works, và chúng tôi đã nhận được quyết định phi lợi nhuận của IRS. Kể từ năm 2009, chúng tôi đã phục vụ hơn 1400 người lớn. Ethos Literacy đã giành được giải thưởng từ Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ và National Literacy Directory. Các tình nguyện viên, nhân viên, sinh viên, thành viên hội đồng quản trị và các nhà tài trợ đều đã đóng góp vào thành công của chúng tôi. Chúng tôi tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được và hướng tới tương lai của chúng tôi!

About: About Us
bottom of page