top of page

CHỮA NGÀY CÓ SÁCH

Tháng 10 năm 2019

Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tại buổi hẹn hò với sự kiện Sách tại Seasons Rooftop vào tháng 10 vừa qua. Khách của chúng tôi đã chọn những cuốn sách đã được bọc để mang về nhà làm ngày đặt sách của họ. Tham gia cùng chúng tôi vào năm 2020 cho sự kiện Ngày mù tiếp theo với sự kiện Sách!

Blind Date with a Book: Past Events
bottom of page