top of page

'BURQUE BEE

Ngày 14 tháng 9 năm 2019

Chúng tôi đã tổ chức cuộc thi đánh vần 'Burque Bee đầu tiên của mình vào ngày 14 tháng 9 năm 2019 tại Canteen Brewhouse. Mọi người đã có thời gian vui vẻ cùng nhau! Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi đang biến điều này thành một việc thường niên, vì vậy hãy chú ý đến 'Burque Bee thường niên lần thứ hai vào năm 2020!

'Burque Bee: Past Events
bee sponsors.png
bottom of page